vodovodní a kanalizační přípojka

Vodovodní přípojka

Je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru připojené nemovitosti (nebo vnitřnímu uzávěru v případě, kdy není vodoměr osazen). Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.

Zřízení nové vodovodní přípojky

 

Kanalizační přípojka

Je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace nemovitosti po k zaústění do stokové sítě.

Zřízení nové kanalizační přípojky

 

Vodovodní a kanalizační přípojka nejsou vodním dílem. Opravu a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených na veřejných pozemcích zajišťuje INSTA CZ ze svých provozních nákladů.

INSTA CZ je Vaším partnerem při zřizování vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodohospodářské infrastruktuře, kterou provozuje.

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc