příslušnost ke střediskům

Provozní středisko Olomouc - pohotovost - tel.:721 373 990

Odpovědný vedoucí: p.Miroslav Zavadil - tel.: 605 845 708

 Vodovod :

 

 

Provozní středisko Prostějov - pohotovost  - tel.: 723 705 690

Odpovědný vedoucí: p. Jaroslav Dračka - tel.: 724 711 116

Vodovod:

Kanalizace:

Provozní středisko Vyškov - pohotovost  - tel.: 605 219 016

Odpovědný vedoucí: p. Miroslav Zavadil  - tel.:  605 845 708

Vodovod:

Kanalizace:

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc