ceníky

 

Aktuálně platné ceníky

 

Ceník služeb vodárenství

 

Ceník dopravy a mechanizace

 

Ceník vodného a stočného pro rok 2019 

 

Podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod 

 

 

 

 

Odpočty budou prováděny jedenkrát ročně s následným vúčtováním za poskytnutou službu.

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc