technické údaje

Společnost INSTA CZ s.r.o. zajišťuje zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod ve více jak 50 obcích Olomouckého a Jihomoravského kraje. Společnost provozuje vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý obcemi nebo svazky obcí.

Předkládáme Vám vybrané ukazatele za rok 2014:

Počet zásobovaných obyvatel pitnou vodou: 26 651
Počet odkanalizovaných obyvatel: 7 317
Kapacita  vodojemů: 7 300
Počet čistíren odpadních vod: 6
Délka vodovodní sítě v km: 379
Délka kanalizační sítě v km: 64

 

 Mapa pokrytí:

instavoda-mapa.jpg

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc