Aktuality

NEW !!! - Informace k aktualizaci smluv

 Vážení odběratelé, v souladu s legislativními změnami platnými od 1.4.2014, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění novely č. 275/2013 Sb., musí být odběratelské smlouvy uvedeny do souladu s ustanovením § 8 odst. 16 a 17 tohoto zákona, a to v termínu do 31.12.2023.   S ohledem na tuto zákonnou povinnost provozovatele... více

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc