Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Aktuality

PF 2022

NEW !!! - Informace k aktualizaci smluv

ONLINE

Nahlášení
stavu
vodoměru

PRO ZÁKAZNÍKY

POHOTOVOST

Prostějov: 723 705 690
Olomouc: 721 373 990
Vyškov: 605 219 016
Vyjádření k existenci sítí: spurny@insta.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc